Testiranje

Testirajte Vaš nivo znanja

Centar za strane jezike Sigma organizuje besplatno testiranje

Centar za strane jezike Sigma organizuje besplatno testiranje ukoliko polaznik ima predzanje za bilo koji jezik iz naše ponude. Zakazuje se usmeno testiranje sa profesorom koje može biti uživo ili online. Profesor tada stiče uvid u nivo znanja polaznika koji se nakon toga može upisati u školu.

Ukoliko ste odslušali sve časove jednog nivoa, na kraju kursa organizuje se polaganje završnog ispita na poslednjem času koje se izvodi usmeno i pismeno. Ako polaznik položi oba dela ispita, izdaje mu se sertifikat od strane Centra za strane jezike Sigma.

Profesor stranih jezika posao
Testiranje

Pošaljite prijavu za testiranje